Spaarkas

spaarkasSpaarkas ”De Potters”

Café De Witte Börstel heeft een spaarclub, genaamd ”De Potters”. Heb je interesse om mee te doen? Geef je dan op bij de kastelein. Hieronder de spelregels. Vind jij het ook fijn om met de carnaval een leuk spaarcentje te ontvangen? Doe dan mee!

SPELREGELS: Elke week wordt op donderdag de kas gelicht door Charel van Eys en Ton Jonkers. Elke week wordt er  € 0,25 contributie afgehouden van het gespaarde. Bij niet sparen wordt er  € 0,25 contributie en  € 0,20 boete afgehouden. Uitbetalen is doorgaans op de vrijdag voor de carnaval. Het uit te betalen bedrag is het gespaarde minus contributie en boetes en minus  € 12,- voor de feestavond. Tijdens de feestavond ontvang je consumptiebonnen en lekker eten en er zal een orkest of DJ optreden, dit alles wordt betaald van de rente van de bank, contributies, boetes en de  € 12,-

Dus heb je interesse om mee te doen? Geef je dan op bij de kastelein.